Giỏ hàng
 
Tổng cộng 0 VNĐ
          Xem giỏ hàng
          Thanh toán
Các giải pháp chống sét
Liên kết website
 
  Chống sét cho đường điện của DEHN
DCB YPV SCI 600
Mã SP : 900 060
Giá: Liên hệ
DSH TT 2P 255
Mã SP : 941 110
Giá: Liên hệ
DGP M 1 255 S
Mã SP : 900 050
Giá: Liên hệ
DG M TT 2P 275
Mã SP : 952 110
Giá: Liên hệ
DV M TT 255
Mã SP : 951 310
Giá: Liên hệ
DR M 2P 255
Mã SP : 953 200
Giá: Liên hệ
DBM 1 255 S
Mã SP : 900 220
Giá: Liên hệ
  Chống sét cho đường viễn thông DEHN
BXT ML4 BD HF 24
Mã SP : 920 375
Giá: Liên hệ
BXT ML2 BD 180
Mã SP : 920 247
Giá: Liên hệ
DGA BNC VCD
Mã SP : 909 710
Giá: Liên hệ
DPA M CLE RJ45B 48
Mã SP : 929 121
Giá: Liên hệ
DRL 10 B 180 FSD
Mã SP : 907 401
Giá: Liên hệ
DRL PD 180
Mã SP : 907 430
Giá: Liên hệ
  Chống sét cho đường điện của LERDN
LDY-75B
Mã SP : 605 057
Giá: Liên hệ
LDY-20C
Mã SP : 602 058
Giá: Liên hệ
LDY-40B+C
Mã SP : 603 043
Giá: Liên hệ
  Chống sét cho đường viễn thông LERDN
LDY-C/RJ45/L24
Mã SP : 808 005
Giá: Liên hệ
LDY-C/RJ45
Mã SP : 805 001
Giá: Liên hệ
LDY-XA230BC/3A
Mã SP : 801 022
Giá: Liên hệ
 
Liên hệ - Hỗ trợ
Kỹ Thuật
04.62842689 (ext 107)
Kỹ Thuật
04.62842689 (ext 105)
Kỹ Thuật
04.62842689 (ext 105)
Kinh doanh
04. 6291.7520
Kinh doanh
04.62842689 (ext 103)
Những công trình tiêu biểu
Đối tác