Kẹp tiếp địa chữ U

Kẹp tiếp địa chữ U

 

Kẹp tiếp địa chữ U dùng kết nối cọc tiếp địa

Vật liệu: Đồng

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-1

Thông số kỹ thuật

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất

Số lượng đặt hàng

1

ER CC16-70 16-25 GM

610 071

Kẹp tiếp địa chữ U

Vật liệu: đồng

Phạm vi kẹp: 16 – 70 mm²

Sử dụng cho cọc tiếp địa:

ø16 – ø25 mm

Khối lương: 360g

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-1

Dehn

5pc

2

ER CC70-185 16-25 GM

138 155

Kẹp tiếp địa chữ U

Vật liệu: đồng

Phạm vi kẹp: 70 - 185 mm²

Sử dụng cho cọc tiếp địa:

ø16 – ø25 mm

Khối lương: 340g

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-1

Dehn

25pc

3

ER CC150-300 16-25 GM

138 149

Kẹp tiếp địa chữ U

Vật liệu: đồng

Phạm vi kẹp: 150 - 300 mm²

Sử dụng cho cọc tiếp địa:

ø16 – ø25 mm

Khối lương: 620g

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-1

Dehn

10pc