Kẹp tiếp địa quả trám

Kẹp tiếp địa

Kẹp tiếp địa quả trám

Vật liệu: đồng

Dùng để kết nối dây thoát sét và cọc tiếp địa

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-1

Thông số kỹ thuật

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất

Số lượng đặt hàng

1

ER CC 16-70 16 GM V2

138 132

Kẹp tiếp địa quả trám

Vật liệu: đồng

Phạm vi kẹp: 16 - 70 mm²

Sử dụng cho cọc tiếp địa:

ø16 mm

Khối lương: 60g

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-1

Dehn

100pc

2

ER CC 16-95 20 GM V2

138 133

Kẹp tiếp địa quả trám

Vật liệu: đồng

Phạm vi kẹp: 16 - 95 mm²

Sử dụng cho cọc tiếp địa:

Ø20 mm

Khối lương: 80g

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-1

Dehn

100pc