Khớp nối cọc tiếp địa

Khớp nối cọc tiếp địa

Khớp nối cọc tiếp địa

Vật liệu: đồng

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-1

Thông số kỹ thuật

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất

Số lượng đặt hàng

1

ER COUPLER 5/8" 67 R GM

138 036

Khớp nối cọc tiếp địa

Vật liệu: đồng

Chiều dài: 70 mm

Kích thước ren: 5/8" UNC-2A

Khối lương: 100g

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-1

Dehn

50pc

2

ER COUPLER 3/4" 70 R GM

138 037

Khớp nối cọc tiếp địa

Vật liệu: đồng

Chiều dài: 70 mm

Kích thước ren: 3/4" UNC-2A

Khối lương: 120g

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-1

Dehn

50pc