DEHN Short

Thiết bị bảo vệ chống hồ quang tủ điện

Thông số kỹ thuật