PHE4 voltage detector

Thiết bị kiểm tra điện cao áp - PHE4

Thông số kỹ thuật