Insulating Mats made of Polymer NR/SBR

Thảm cách điện làm bằng Pokymer

Thông số kỹ thuật