EF 10 DRL

   - Khung nối đất và gắn kết cho tối đa 10 modul bảo vệ thứ cấp họ DRL.

  - Gắn trực tiếp lên khung giá của phiến Disconnect hoặc gắn trên thiết bị chống sét sơ cấp DRL 10 B 180 FSD (907 401).

Thông số kỹ thuật

                  Hình ảnh sản phẩm                                                                  Kích thước sản phẩm

 

Tên thiết bị EF 10 DRL
Mã sản phẩm 907 498
Màu sắc thiết bị Vàng
Khối lượng 10 g