Thi công chống sét trực tiếp và lan truyền tại đài kiểm soát không lưu Cát Bi

Giữa tháng 11 vừa qua, Công ty DHK thực hiện dự án thi công lắp đặt hệ thống chống sét và lan truyền tại đài kiểm soát không lưu Cát Bi - Hải Phòng.

Thông tin về dự án:

Tên chủ đầu tư: Công ty Quản lý bay Miền Bắc

Được sự tin tưởng của khách hàng, giữa tháng 11 năm 2018, Công ty DHK đã thực hiện lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp và lan truyền tại Trạm Khí Tượng - Đài Kiểm Soát Không Lưu Cát Bi.

Thời gian lắp đặt 3 ngày tại 3 trạm tại Sân bay Cát Bi, Hải Phòng.

Nội dung công việc: 

- Tháo dỡ kim cũ và lắp đặt hệ thống kim HVI thay thế vào vị trí kim cũ tại cột Anten

- Lắp đặt hệ thống đếm sét dưới chân cột

- Lắp đặt thiết bị chống sét nguồn tại tủ AC - DVA CSP 1P 50 FM - 900 361

- Lắp đặt thiết bị chống sét đường tín hiệu BXT ML4 BD HF5 - 920 371 tại tủ điều khiển thiết bị cảm biến đo gió và đo tầm nhìn.

Một số hình ảnh của dự án: