Chống sét cho hệ thống Điện mặt trời áp mái

Sẽ là vô cùng nguy hiểm nếu lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái mà không có giải pháp bảo vệ chống sét.

Năng lượng mặt trời là nguồn tài nguyên vô tận, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng rất lớn để phát triển ngành năng lượng này. Hiện nay, ngoài các chính sách phát triển các nhà máy điện mặt trời, cũng đã có chính sách hỗ trợ để phát triển điện mặt trời áp mái, phù hợp với quy mô hộ gia đình.
 
Tuy nhiên, Việt Nam nằm trong khu vực tâm giông của Châu Á, do vậy, những thiệt hại do giông sét gây ra đối với hệ thống PV là thường xuyên và nguy hiểm nếu không có các giải pháp bảo vệ.
 
Sét và sốc điện thường dẫn đến nguy cơ:
  • Phá huỷ/ cháy nổ các bộ phận như modun/ biến tần/ hệ thống giám sát
  • Chấn thương cho con người
  • Hư hại các thiết bị điện/ điện tử bên trong công trình.
Hãy cùng Chúng tôi tìm hiểu giải pháp bảo vệ cho hệ thống điện mặt trời áp mái trong các trường hợp:
 
1. Công trình không có hệ thống chống sét trực tiếp/ Hệ thống không đủ đảm bảo bảo vệ cho hệ thống PV
 
Chống sét PV áp mái
 
2. Công trình có hệ thống chống sét trực tiếp bảo vệ được cho hệ thống PV
Điện mặt trời áp mái
 
 
3. Công trình có hệ thống chống sét trực tiếpsử dụng HVI bảo vệ được cho hệ thống PV
Chống sét cho Điện mặt trời áp mái
 
DHK - TƯ VẤN CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT AN TOÀN HIỆU QUẢ THEO ĐÚNG TIÊU CHUẨN