Sử dụng kết cấu cốt thép bê tông trong chống sét

Theo tiêu chuẩn IEC 62305-3:2010 (TCVN9888-3:2013) đã khuyến cáo nên sử dụng các kết cấu kim loại tự nhiên hoặc bên trong cấu trúc có chức năng như một phần của hệ thống chống sét

Tiêu chuẩn TCVN 9888-3:2013/IEC 62305-3:2010  đã đưa ra: "Các thành phần cơ bản bằng vật liệu dẫn mà sẽ duy trì bên trong/bên trên kết cấu và không bị thay đổi( ví dụ cốt thép, khung kim loại của kết cấu,..) có thể được sử dụng làm các bộ phận của hệ thống chống sét (LPS). Thông dụng và phổ biến nhất đó là kết cấu cốt thép trong bê tông, sự liền mạch về điện của khung thép trong bê tông được coi là dây dẫn hoàn hảo trong hệ thống chống sét nếu các mối ghép giữa các thanh dọc và ngang đảm bảo khả năng dẫn dòng liên tục và giá trị điện trở của chúng không được lớn hơn 0.2 Ω.

Trong trường hợp giá trị điện trở này không đạt yêu cầu, cần sử dụng các thanh cốt thép chuyên dụng hoặc là sử dụng một dây dẫn riêng biệt đi bên trong kết cấu liên kết từ nền móng tới đỉnh mái công trình. Để quá trình này diễn ra đồng bộ cần có sự phối hợp giữa đơn vị thiết kế với đơn vị thi công xây dựng.

  • Sử dụng cốt thép trong bê tông?

Nếu cốt thép trong bê tông được sử dụng làm thành phần trong hệ thống chống sét cần đảm bảo kích thước mắt lưới là 5, 10, 15, 20 tương ứng với các cấp bảo vệ chống sét LPL I, II, III, IV . Hơn nữa nếu cốt thép của kết cấu đảm bảo độ dày mắt lưới và độ kín thì chúng được coi như lớp màn chắn điện từ, giúp bảo vệ các thiết bị điện và điện tử khỏi nhiễu gây ra bởi trường điện từ sét theo TCVN 9888-4:2013/IEC 62305-4:2010 và .

Đối với các công trình sử dụng cốt thép trong bê tông cốt thép làm thành phần của hệ thống chống sét trực tiếp thì không yêu cầu về khoảng cách ly.

Đối với các kết cấu lớn, nhà xưởng hệ thống cốt thép bên trong đài móng, dầm móng, móng cọc bê tông được coi như hệ thống tiếp địa. Nếu các liên kết trong cốt thép đảm bảo khả năng dẫn dòng liên tục và giá trị điện trở đạt yêu cầu thì đây là biện pháp này đạt hiệu quả tối ưu về khả năng bảo vệ chống sét
  • Yêu cầu về mối ghép các thanh cốt thép
Tính liên tục của các mối ghép thanh cốt thép được thiết lập bằng các cách sau: Hàn, Kẹp, Buộc 
 
- Đối với việc sử dụng hàn mối ghép các thanh cốt thép phải đảm bảo hàn trên một chiều dài lớn hơn hoặc bằng 50mm. Với việc hàn khó
 
1. Mối ghép được hàn
 
- Đối với dùng dây thép buộc yêu cầu chiều dài thép buộc tối thiểu bằng 20 lần đường kính thanh cốt thép
 
2. Mối ghép được buộc
 
- Đối với việc sử dùng kẹp chuyên dụng đáp ứng tiêu chuẩn IEC 62561 thuận tiện trong quá trình thi công, kiểm soát được chất lượng mối ghép
3. Mối ghép sử dụng kẹp chuyên dụng