Phiên bản mới từ DEHNVentil - Bảo vệ chống sét mạnh mẽ với thiết kế nhỏ gọn

Sản phẩm của tương lai

Phiên bản DEHNventil mới dễ dàng thay thế các thiết bị cũ tương đương, đảm bảo tương thích và bảo vệ hệ thống điện trong tương lai. Cùng với đó, tất cả các mẫu DEHNventil được trang bị tiếp điểm cảnh báo từ xa giúp đơn giản trong quá trình quản lý.

Thiết kế nhỏ gọn

       

 

Giờ đây, kích thước thiết bị chỉ bằng một nửa so với sản phẩm tiền nhiệm. Phù hợp với yêu cầu không gian lắp đặt 4 module tiêu chuẩn. Với kích thước nhỏ gọn, việc mở rộng hệ thống, lắp đặt các thiết bị mới trong tương lai sẽ dễ dàng hơn

 

Bảo vệ mạnh mẽ

 

 

Thiết bị chống sét mạnh mẽ chỉ trong 1 module duy nhất. Tích hợp 3 cấp độ bảo vệ chống sét type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III theo EN 61643-11 / IEC 61643-11, giúp bảo vệ trước dòng sét mang năng lượng lớn và sốc điện nguy hiểm, khả năng dập tắt dòng lên đến 100 kArms.

Độ tin cậy cao

 

Công nghệ RAC spark gap cho khả năng bảo vệ nhanh chóng và gây ấn tượng bởi năng lượng tồn dư thấp. Bảo vệ tối ưu và an toàn với hệ thống, thiết bị điện - điện tử đầu cuối.