Công cụ quản lý theo dõi trực tuyến tình trạng của Turbine Gió - DEHNdetect/ CHLB Đức

   DEHNdetect là một hệ thống nhận biết & giám sát trực tuyến hoạt động liên quan đến sét và dòng khởi phát liên tục - ICC.

   DEHNdetect có thể phát hiện tác động của dòng khởi phát liên tục ICC - tính năng không có ở các bộ đếm sét thông thường .

  • Giúp chủ đầu tư biết được tác động của sét lên hệ thống Turbine và chủ động trong việc tiến hành bảo trì sửa chữa khi các sự cố/thiệt hại vẫn còn đang ở mức thấp
  • Chủ động nắm bắt tình trạng trực tuyến 24/24
  • Giảm thời gian xác định vị trí sét tác động
  • Làm sở cứ cho việc thanh toán với các bên Bảo hiểm